Junta Actual GENER 2018

A partir de l’1 de Gener de 2018, els càrrecs de la junta seran els següents:

 • Presidenta: Antonieta Vendrell
 • Vicepresident i vocal de BTT: Jordi Martínez
 • Secretària: Conxa Capdevila
 • Tresorera: Montserrat Oller
 • Vocal d’assumptes de la FEEC i federatives: Lluís Vidal
 • Vocal de material i escalada: Jordi Navarro
 • Vocal de xarxes socials i difusió: Ivan Vega
 • Vocal de joves: Eloi Fradera
 • Vocal: Xavier Llopis
 • Vocal: Manel Fontes
 • Vocal: M. Teresa Garcia
 • Vocal: Prudencio Cerrato