20, 23 i 24 de Setembre. Monogràfic d’Escalada Esportiva

PRESENTACIÓ

L’escalada esportiva és una modalitat de l’escalada en la que l’objectiu es superar la màxima dificultat a l’hora d’escalar una paret. Dirigit a aquelles persones que volen iniciar-se en l’escalada en itineraris equipats. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

 

OBJECTIU DEL CURS

Aquest curs té com a objectiu primordial el de dotar a l’alumne dels coneixements i de les capacitats que li permetin escalar amb seguretat en vies equipades d’un llarg per poder desenvolupar una activitat esportiva de risc amb total seguretat i autonomia un cop finalitzi el curs.

 

CONTINGUTS

– L’escalada esportiva i modalitats de pràctica.

– Materials utilitzats en l’escalada esportiva.

– Coneixements i aplicacions dels nusos bàsics.

– Tècniques de seguretat, progressió i descens.

– Ressenyes d’itineraris i graduacions de les vies.

– Coneixement del medi i zones de pràctica.

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR

Vestimenta adient que permeti els moviments, peus de gat, arnès, casc, davallador/assegurador (grigri, cistelles vàries) aptes per a corda simple, 1 mosquetó seguretat HMS (o de pera), 3 mosquetons de seguretat (del tipus que sigui), 1,50 m de cordino de 6 mm., 1 cinta cosida de dyneema d’1 cm d’amplada i 160 cm de perímetre, cintes exprés (les que es tinguin), corda simple de 9.4 a 10.4 mm Ø (si és possible), 1 mallón.

* L’entitat, la direcció del curs poden aportar algun material en cas necessari.

 

NORMES DEL CURS

– Mínim 12 places.

– Caldrà tenir el carnet federatiu de la FEEC any 2017 o tramitar un carnet temporal

pels dies del curs (5 € aprox. per dia).

– Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 hauran de presentar permís patern amb

fotocòpia del DNI del tutor/a.

– La direcció del curs, tindrà la possibilitat de modificar el programa previst, en el cas

que les condicions climatològiques ho aconsellin.

– La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs, qualsevol

alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o incompliment de les normes.

– El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a

seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.

– Els viatges, àpats i pernoctacions aniran per compte de l’alumne.

 

CALENDARI DEL CURS

SETEMBRE

Dimecres, 20 Presentació del curs i sessió teòrica.

Dissabte, 23 Sortida pràctica. Lloc a determinar.

Diumenge, 24 Sortida pràctica. Lloc a determinar.

La presentació i sessions teòriques tindran lloc a les 20 h a Can Massallera.

 

DIRECCIÓ DEL CURS: Helena Aleman.

Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya–ECAM.

 

INSTRUCTOR/ALUMNE

La ràtio és d’1:6, un instructor per cada sis alumnes.

 

DRETS D’INSCRIPCIÓ

45 € per alumne amb carnet federatiu anual de la FEEC.

55 € per alumne sense carnet federatiu anual (a aquest preu s’haurà d’afegir el cost

del carnet temporal).

Programa “Dona i esport”: es retornarà el 20% de la inscripció a aquelles dones amb

carnet federatiu anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

Els socis i les sòcies del CESBoi menors de 25 anys tenen un descompte del 50% i per als socis i sòcies més grans de 25 anys el descompte és del 30%.

INSCRIPCIONS: Fins el dia 18 de setembre a la secretaria del CESBoi

 

Leave a comment