29 de Novembre, 2 i 3 de Desembre. Monogràfic de vies ferrades.

PRESENTACIÓ:
La via ferrada és el mitjà més senzill per apropar-nos a la verticalitat de la muntanya i que també permet gaudir de la bellesa de molts paratges naturals. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

OBJECTIUS:
Dotar als alumnes d’uns coneixements i unes capacitats que els permetin progressar amb seguretat i autonomia per vies ferrades i camins equipats. Addicionalment es donaran les eines bàsiques per poder resoldre les possibles incidències que poden succeir en el transcurs d’una via ferrada.

CONTINGUTS:
– Tipus de recorreguts equipats.
– Equipament de les vies ferrades.
– Material utilitzat.
– Tècniques de seguretat, progressió i descens.
– Resolució d’incidències.
– Escala de dificultat.

*Els continguts s’adaptaran als coneixements inicials de cada alumne i al seu ritme d’aprenentatge.

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE:
– Vestimenta adient que permeti els moviments.
– Calçat esportiu de muntanya, arnès i casc.
– Baga d’ancoratge amb dissipador i 2 mosquetons de seguretat (per vies ferrades o amb tanca automàtica).
– Aparell per rapelar.
– 1 mosquetó seguretat HMS (o de pera).
– 3 mosquetons seguretat (del tipus que sigui).
– 1,50 m de cordino de 6 mm.
– 1 cinta cosida de 80-100 cm. de perímetre aprox.
– Guants.
Alguns d’aquests materials es poden demanar a l’entitat i/o al DIRECTOR.

NORMES:
– Places: de 8 a 12 cursetistes.
– Caldrà tenir un carnet federatiu anual de la FEEC de l’any 2017 adient a l’especialitat o tramitar-ne un carnet temporal pels dies del curs (5 € aprox. per dia).
– Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada de la tutela i adjuntar fotocòpia de DNI (tutors).
– La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen.
– El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.
– Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a càrrec de l’alumne.

 

CALENDARI DEL CURS
OCTUBRE
29 de Novembre Presentació del curs i classe teòrica.
2 de Desembre Sortida pràctica. Lloc a determinar.
3 de Desembre Sortida pràctica. Lloc a determinar. Cloenda.

La sessió teòrica es farà a les 20:00 h a la seu de l’entitat del Centre Excta. Sant Boi.

DIRECCIÓ: Helena Aleman.
Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

DRETS D’INSCRIPCIÓ: Subvencionat per la FEEC.

65 € per alumne amb carnet federatiu anual de la FEEC.

75 € per alumne sense carnet federatiu anual (a aquest preu s’haurà d’afegir el cost del carnet temporal).

Programa “Dona i Esport”: es retornarà el 20 % de la inscripció a aquelles dones amb carnet federatiu anual de la FEEC i que omplin correctament la documentació.

Els socis i les sòcies del CESBoi menors de 25 anys tenen un descompte del 50% i per als socis i sòcies més grans de 25 anys el descompte és del 30%.

INSCRIPCIONS: Fins el dia 28 d’Octubre a la seu de les entitats.

Leave a comment