Llicències Federatives 2021

A partir de desembre de 2020, els socis que es vulguin federar podran fer els tràmits de la corresponent llicència federativa per al 2021. Recordeu que per poder tramitar aquesta llicència cal ser soci del CESBoi i estar al corrent del pagament de totes les quotes de soci. Els socis que, per la raó que sigui, no estiguin al dia dels pagaments no podran tramitar la llicència.

Els passos que cal seguir són els següents:

Recordeu que pel que fa a les llicències infantils, sub 14, (fins a 13 anys) i sub 17, (de 14 a 16 anys), el CESBoi assumeix el 50% del cost, tingueu-ho present a l’hora de fer l’ingrés a la Caixa, del preu de la llicència infantil només n’heu de pagar el 50%.

Primer heu de fer un ingrés o transferència al compte de la Caixa número ES59 2100 3170 6422 0010 9249 amb l’import exacte de la llicència corresponent, fent-hi constar el nom i els cognoms, el NIF o NIE, el tipus de llicència (A, B, C, D, E, Sub 14, Sub 17) i afegir-hi una H en el cas que la vulgueu habilitada. HEU DE FER UN INGRÉS PER LLICÈNCIA!

UN COP FET L’INGRÉS, HEU DE CUMPLIMENTAR TOTS ELS CAMPS DEL FORMULARI D’ABAIX.

ENTREGA DE LLICÈNCIA FÍSICA:
Donada la situació mèdica actual, quan tinguem la llicència física us avisarem personalment per fer-vos la entrega presencialment a una direcció a determinar. En quasevol cas, podreu accedir al carnet virtual mitjançant la App de la FEEC. En el següent link podreu trobar més informació:

Us recomanem fer-ne una captura de pantalla pels casos on hi hagi poca cobertura mòbil.

CUMPLIMENTEU TOTS ELS CAMPS DEL SEGÜENT FORMULARI

IMPORTANT: La llicència començarà a ser efectiva a partir del 1 de Gener de 2021, no abans.