1 i 6 d’Abril. Jornada Técnica: Ús de Piolet i Crampons.

El proper 1 i 6 d’Abril hem preparat una jornada técnica eminentment pràctica destinada a tothom qui vulgui conèixer i aprofundir en l’ús de piolet i grampons.


JORNADA DIRIGIDA A:
Practicants en muntanya hivernal que volen conèixer o recordar les tècniques bàsiques d’utilització de piolet i grampons.

TEMARI:
• Progressió per pendents de neu i descens.
• Utilització, tipus i tècniques d’utilització del piolet.
• Progressió per pendents de neu i descens amb piolet.
• Tipus, utilització i col·locació de grampons.
• Progressió amb grampons i descens.
• Auto-detencions en pendents de neu:
• Figures bàsiques d’auto-detenció amb piolet.
• Auto-detenció en pendents de neu sense piolet.

Dilluns 1 d’abril: Presentació. Can Massallera, a les 20h.
Dissabte 6 d’abril: Sessió pràctica. Lloc per determinat en funció de la neu. Tot el dia.

DIRECTOR: Javier Aznar (Tècnic Esportiu Alta Muntanya).
L’equip docent format per membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

DADES D’INSCRIPCIÓ:
30€ pels socis del CESBOI que disposin d’assegurança
40€ per als no socis que disposin d’assegurança
El preu inclou la sessió teòrica, la documentació i les pràctiques; no inclou manutenció, allotjament ni desplaçament al lloc designat per a realitzar les pràctiques.
Si l’alumne no té la llicència esportiva de la FEEC (nivell C), s’hauran d’afegir 5€ per a contractar una assegurança temporal per aquest curs.

INSCRIPCIONS: Fins el 25 de març.
A través del formulari https://goo.gl/forms/VkvhCIosrxfsOvzA3
Primer heu de fer un ingrés o transferència al compte de la Caixa número ES59 2100 3170 6422 0010 9249
Alta per rigorós ordre d’inscripció. Es considera formalitzada la inscripció quan es tingui constància del pagament de la mateixa.

EQUIPAMENT NECESSARI:
Material necessari per part de l’alumne:
Piolet, grampons, casc, roba d’abric i impermeable més material apropiat per l’època hivernal: guants, ulleres de sol per la neu, crema solar, paraneus, etc.
L’Escola de Muntanya GLACERA facilitarà la informació necessària si no es disposa d’alguns d’aquests materials

INSTRUCTOR / ALUMNE:
La ratio serà d’1 instructor per 6 alumnes. Nombre màxim: 12 alumnes.

NORMES DEL CURS
• Places de 6 a 12 alumnes.
• Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada
de la tutela i adjuntar fotocòpia de DNI (tutors).
• Cal tenir un carnet federatiu anual de la FEEC any 2019, tipus C, o tramitar un carnet
temporal pel dia del curs (5€ per dia).
• La direcció del curs tindrà la possibilitat de modificar el programa previst en el cas que
les condicions climatològiques ho aconsellin.
• La organització del curs es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que
demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
• El participant assumeix els possibles riscos que l’activitat comporta i es compromet a
seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
• Els viatges, àpats i pernoctacions aniran per compte de l’alumne.

Leave a comment